Wizyty Studyjne

mężczyźni rozmawiająW ramach projektu CSR zorganizowaliśmy cztery wizyty studyjne dla podopiecznych Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej – naszego partnera. Wizyty odbyły się odpowiednio w następujących terminach 14.01.2015r., 21.01.2015r., 28.01.2015r., 24.01.2014r.

W ramach wizyt studyjnych, uczestnicy mieli szansę zwiedzić zakład IVPOL-NORTH. Pracownicy firmy prezentowali, w sposób praktyczny, zadania wykonywane typowo na danych stanowiskach.
Zwiedzanie zakładu każdorazowo poprzedzała prezentacja firmy i spotkanie z Właścicielką firmy. Uczestnicy wizyt mogli zadawać pytania. Właścicielka firmy prezentowała produkty i podstawowy proces usługowo-produkcyjny. Przygotowała także dla uczestników krótkie praktyczne ćwiczenia. Wszystko odbywało się z uwzględnieniem informacji na temat zasad CSR wdrażanych przez firmę oraz informacji o projekcie i jego współfinansowaniu.

Kolejnym elementem było spotkania z doradcą CSR – Panią Moniką Hinc, która przeprowadziła dla uczestników warsztat w zakresie podejmowania kontaktu z pracodawcą. Wizyty zaowocowały:

  • uświadomieniem roli pracy w życiu młodego człowieka,
  • otworzyły uczestnikom kontakt z IVPOL-NORTH oraz ich partnerami, kontrahentami,
  • uczestnicy mieli także możliwość opracować swoje CV.

Aby wizyty zostały zorganizowane adekwatnie do oczekiwań i potrzeb uczestników, zostały poprzedzone spotkaniami pomiędzy IVPOL-NORTH a Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej odpowiednio 15.09.2015r., 18.11.2015r., 12.01.2015r., 19.01.2015r.

Pomysł sprawdził się i będziemy go kontynuować. Wizyty zostały zorganizowane w ramach projektu „Podniesienie konkurencyjności Monika Kurlapska IVPOL- NORTH i wniesienie wartości społecznej
do jej otoczenia poprzez wdrożenie działań CSR w obszarze: Środowisko, Relacje z personelem, Zaangażowanie społeczne”. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.