Grant szwajcarski

Wdrażamy strategię społecznej odpowiedzialności biznesu – projekt unijny

Kuchnia z drewnaDnia 3.06.2014r. nasza firma podpisała  umowę o dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie konkurencyjności Monika Kurlapska IVPOL- NORTH i wniesienie wartości społecznej do jej otoczenia poprzez wdrożenie działań CSR w obszarze: Środowisko, Relacje z personelem, Zaangażowanie społeczne” (Numer umowy 44/SPPW/DPP/2014). Projekt będzie realizowany jest od dnia 3.06.2014r. do dnia 19.02.2015r. Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Informacje o programie znaleźć można pod adresem:

http://www.programszwajcarski.gov.pl/ Strony/glowna.aspx
http://www.swiss-contribution.admin.ch/poland/

Celem głównym projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez wniesienie wartości społecznej zarówno do wewnątrz organizacji jak i otoczenia firmy przez wdrożenie działań CSR wpisujących się w obszary: środowisko naturalne, relacje z personelem i zaangażowanie społeczne.

Cel ten pozwoli nam osiągnąć realizacja następujących działań:

  • Aby wdrożyć wartości społeczne do działalności biznesowej i usystematyzować obszar CSR
   Przeprowadzimy audyt społeczny firmy i na jego podstawie opracujemy strategię CSR.
   Opracujemy i wdrożymy Kodeks Etyczny IVPOL-NORTH.
  • Aby budować trwałe relacje z partnerami

Opracujemy zasady dialogu zgodnie ze standardem AA1000 i wdrożymy działania skierowane do poszczególnych partnerów. Dzięki naszej świeżo aktywowanej stronie www będziemy informować o naszej działalności biznesowej i badań Państwa opinię naszych na jej temat.

 • Aby odpowiedzialnie zarządzać kwestiami środowiskowymi
  Przeprowadzimy audyt środowiskowy firmy i na jego podstawie opracujemy politykę środowiskową. Zakupimy nowoczesne urządzenia, które umożliwią nam prowadzenie biznesu dbającego o środowisko naturalne, a także pozwolą zagwarantować Bezpieczeństwo i Higienę Pracy oraz komfort wykonywania obowiązków zawodowych przez nasz Zespół. Wprowadzimy także do oferty produkt umożliwiający ograniczenie ilości generowanych odpadów.
 • Aby jeszcze lepiej dbać o naszych pracowników
  Przeprowadzimy audyt personalny i na jego postawie wdrożymy politykę personalną IVPOL-NORTH.
  Rozpoczniemy też realizację kwartalnych spotkań zespołu oraz wdrożymy narzędzia komunikacji wewnętrznej w firmie.
 • Aby być odpowiedzialnym partnerem lokalnym
  Nawiążemy współpracę z organizacją pozarządową i zaproponujemy jej podopiecznym wsparcie w stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy.

Na realizację projektu, nasza firma uzyskała wsparcie finansowe w wysokości 21070,1469 CHF .

Po co to robimy?

Wdrożenie działań strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) jest ogromnym krokiem w rozwoju firmy.  We wdrożeniu wartości społecznych i powiązaniu ich ze strategią biznesową firmy upatrujemy zarówno wielką szansę, jak i wielkie  wyzwanie. Mamy także świadomość, jaka to odpowiedzialność.

Rozwijamy się dla Państwa – Naszych Klientów, Partnerów, Kontrahentów.